Колобок-Саакашвили и пустота под куполом. Александра Решмедилова

"Тарута и Наливайченко в рядах «Батькивщины» не удивляют. Тарута поддерживал Тимошенко и раньше. Это признак соблюдения договоренностей. В отличие от того же союза Гриценко – Садовой или Саакашвили, которого раньше называли Карлсон, бегающий по крышам, а теперь сравнивают с Колобком, который от всех ушел", – отметила политолог, ведущий аналитик Центра "Развитие Украины" к.ф.н. Александра Решмедилова.

"Часть партий попытались нам показать гендерные квоты, хотя я против таких квот: главное – подбор по профессиональному признаку, вне зависимости от пола, а также религии и цвета кожи. Вопрос же не женщин в партии, а полезности профессиональных кадров".

Киев, ИА Информатор, 10 июня 2019

--укр--

"Тарута і Наливайченко в лавах "Батьківщини" не дивують. Тарута підтримував Тимошенко і раніше. Це ознака дотримання домовленостей. На відміну від того ж союзу Гриценко – Садовий або Саакашвілі, якого раніше називали Карлсон, який бігає по дахах, а тепер порівнюють з Колобком, який від усіх втік", – зазначила політолог, провідний аналітик Центру "Розвиток України" к.ф.н. Олександра Решмедилова.

"Частина партій спробували нам показати гендерні квоти, хоча я проти таких квот: головне – підбір за професійною ознакою, незалежно від статі, а також релігії і кольору шкіри. Питання ж не жінок в партії, а корисності професійних кадрів".

Колобок-Саакашвили и пустота под куполом. Александра Решмедилова Смотреть онлайн
Комментарии
Grey Wolf
Как вы братцы не садитесь, а в государство не годитесь :(
Витя Питеров
Михо из Карлсона превратился в Колобка
Dato Dato
Саакашвили единственный